Bekken- en bekkenbodemklachten
Bekken- en bekkenbodemklachten bestaan zowel bij mannen als vrouwen in alle fases van het leven. Vaak wordt gedacht dat deze klachten alleen ontstaan tijdens de zwangerschap. Dit hoeft dus niet het geval te zijn.

Niet-zwangerschapsgerelateerde klachten
– SI problematiek
– Piriformissyndroom
– Liesblessures
– Andere pijnklachten rond het bekken en lage rug
– Incontinentie
– Niet goed uit kunnen plassen
– Pijn bij plassen
– Buikpijnklachten
– Pijn bij seksualiteit

Zwangerschapsgerelateerde klachten
– Bekkeninstabiliteit
– Zwangerschapsischias
– Incontinentie / bekkenbodem problematiek
– Pijn in bil, lage rug en liezen
– Waggelend lopen
– Moeite met herstel van conditie na de bevalling

Uitgangspunt bij het behandelen van deze klachten is altijd de zelfwerkzaamheid. Wat kunt u zelf doen om deze klachten te verhelpen? Dit vraagt om een individuele aanpak waarbij aan de hand van een gesprek en onderzoek eerst samen bekeken wordt wat de oorzaak is van de klachten.

In alle gevallen wordt er gewerkt met een persoonlijk behandelplan waarin o.a. gewerkt kan worden aan de volgend punten
– Het bewust worden van de oorzaak van de klachten.
– Het ontspannen of op lengte brengen van verkorte gespannen spieren.
– Het herstellen van de spierbalans rond het bekken.
– Het leren stabiliseren van het bekken.
– Het gebruik van de ademhaling op een efficiënte manier.
– Het adequaat leren interpreteren van de signalen van het lichaam.
– Het goed leren omgaan met belasting en belastbaarheid.
– Het zo optimaal en natuurlijk leren bewegen zodat u het lichaam gunstig belast.
– Algehele ontspanningsoefeningen.
– Adviezen gericht op uw werkzaamheden en houding in het dagelijks leven.

Oefentherapie is maatwerk en zal voor iedere patiënt anders zijn. U staat centraal en de bedoeling is dat u zelf weet en ervaart wat u kunt doen om uw klacht te verhelpen.

Uw bekkenoefentherapeut: Cynthia Kunis
Cynthia is na haar opleiding tot Oefentherapeut zich steeds meer gaan specialiseren tot het begeleiden van mensen met bekkenklachten (mannen en vrouwen) en zwangeren.

Inmiddels is zij geregistreerd bekkenoefentherapeut en werkt ze in deze hoedanigheid samen met andere disciplines zoals verloskundigen, bekkenfysiotherapeuten en gynaecologen.