Bekken- en bekkenbodemklachten
Bekken- en bekkenbodemklachten bestaan zowel bij mannen als vrouwen in alle fases van het leven. Vaak wordt gedacht dat deze klachten alleen ontstaan tijdens de zwangerschap. Dit hoeft dus niet het geval te zijn.

Niet-zwangerschapsgerelateerde klachten
– SI problematiek
– Piriformissyndroom
– Liesblessures
– Andere pijnklachten rond het bekken en lage rug
– Incontinentie
– Niet goed uit kunnen plassen
– Pijn bij plassen
– Buikpijnklachten
– Pijn bij seksualiteit

Zwangerschapsgerelateerde klachten
– Bekkeninstabiliteit
– Zwangerschapsischias
– Incontinentie / bekkenbodem problematiek
– Pijn in bil, lage rug en liezen
– Waggelend lopen
– Moeite met herstel van conditie na de bevalling

Uitgangspunt bij het behandelen van deze klachten is altijd de zelfwerkzaamheid. Wat kunt u zelf doen om deze klachten te verhelpen? Dit vraagt om een individuele aanpak waarbij aan de hand van een gesprek en onderzoek eerst samen bekeken wordt wat de oorzaak is van de klachten.

In alle gevallen wordt er gewerkt met een persoonlijk behandelplan waarin o.a. gewerkt kan worden aan de volgend punten
– Het bewust worden van de oorzaak van de klachten.
– Het ontspannen of op lengte brengen van verkorte gespannen spieren.
– Het herstellen van de spierbalans rond het bekken.
– Het leren stabiliseren van het bekken.
– Het gebruik van de ademhaling op een efficiënte manier.
– Het adequaat leren interpreteren van de signalen van het lichaam.
– Het goed leren omgaan met belasting en belastbaarheid.
– Het zo optimaal en natuurlijk leren bewegen zodat u het lichaam gunstig belast.
– Algehele ontspanningsoefeningen.
– Adviezen gericht op uw werkzaamheden en houding in het dagelijks leven.

Oefentherapie is maatwerk en zal voor iedere patiënt anders zijn. U staat centraal en de bedoeling is dat u zelf weet en ervaart wat u kunt doen om uw klacht te verhelpen.

Uw bekkenoefentherapeut: Lily-An Alberts
Lily-An heeft aanvankelijk de opleiding tot verpleegkundige gedaan waarna zij een aantal jaar op de afdelingen verloskunde gynaecologie gewerkt heeft. Daar had zij al interesse voor bekkenklachten tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Na haar opleiding als Oefentherapeut heeft ze zich steeds meer toegelegd op het begeleiden van mensen met bekkenklachten en vrouwen rond de zwangerschap en bevalling.

Inmiddels werkt zij sinds 1991 met mensen met bekken- en bekkenbodemklachten zowel bij mannen als vrouwen. Zij is geregistreerd bekkenoefentherapeut en werkt samen met een bekkenfysiotherapeut, verloskundigen en andere disciplines. Daarnaast is zij actief als werkgroep lid van de landelijke werkgroep Zwangeren en Bekkenoefentherapie van de VvOCM. Deze werkgroep heeft als doel: het bevorderen van de kwaliteit van dit specialisme binnen de beroepsgroep.