Mobilizing Awareness®

Als kind hebben we een natuurlijk, vrij bewegingspatroon. Bij het ouder worden, krijgt iedereen te maken met fysieke en psychische trauma’s, hoe groot of hoe klein dan ook. Dit kan door van alles komen: van het verstuiken van een enkel tot een open hartoperatie, van kleine teleurstellingen tot grote verliezen.

Emotion changes motion
Deze gebeurtenissen hebben invloed op ons bewegingspatroon. Met andere woorden: emotion changes motion. Door de natuurlijke beschermingsreflex van het lichaam spannen onze spieren zich na zo’n ‘trauma’ aan. Als we onze spieren vervolgens ‘vergeten’ weer los te laten, en ze dus aangespannen blijven, vermindert ons gevoel over die spieren. Dan ontstaat een situatie dat we onze spieren niet goed meer kunnen aansturen. Ze gaan pijn doen en onze bewegingsmogelijkheden worden kleiner. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat 5 jaar na een enkelverstuiking het looppatroon nog steeds verstoord is en er inmiddels ook knie-, rug- en nekklachten zijn ontstaan.

Met behandeltechnieken en rustige oefeningen volgens Mobilizing Awareness® schudden we verbindingen tussen hersenen en spieren als het ware weer ‘wakker’. Het gaat hierbij om subtiele bewegingen, waardoor het lichaamsgevoel verbetert en we weer leren ontspannen, efficiënt te bewegen en ademen.

Motion changes emotion
Als we weer meer bewegingsruimte in onze gewrichten ervaren, weer rechter kunnen zitten en staan, weer soepel kunnen lopen, weer vrijer gaan bewegen, zitten we beter ‘in ons vel’: motion changes emotion. Kortom, door onze fysieke situatie te verbeteren gaan we ons ook emotioneel beter voelen.

Op maat en holistisch
Net als bij oefentherapie Mensendieck, kijken we bij Mobilizing Awareness® naar ieders individuele mogelijkheden en naar het lichaam als geheel. Steeds leggen we de link naar bewegingen uit het dagelijks leven. De behandelmethode is geschikt voor iedereen en toepasbaar op het hele lichaam.

Mobilizing Awareness® is ontwikkeld door Servaas Mes en is gebaseerd op het werk van Matthias Alexander, Moshe Feldenkrais en Thomas Hanna.