De psyche en het lijf (soma) werken samen bij u, bij mij, bij iedereen. Deze samenwerking geeft energie, mogelijkheden en herstel. Daar gaan wij naar op zoek!

Uit balans
Een te hoge werkdruk, te veel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. De psychosomatisch therapeut kan u helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.

Psychosomatische klachten
Enerzijds kunnen wij stress psychisch ervaren. Bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanningklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten. Ook de manier waarop we tegen een klacht aankijken of hoe we met problemen omgaan, kan een rol spelen bij het ontstaan van stressklachten. Wij noemen dit een ineffectieve klacht- of probleemhantering.

– Lichamelijke symptomen van stress: aanhoudende vermoeidheid, slaapproblemen, gespannen nek-, schouders- of armspieren, spanningshoofdpijn, lage rugpijn, misselijkheid, maag-darmstoornissen, verminderde weerstand, pijn/druk op de borst, hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid, verhoogde bloeddruk.
– Psychische symptomen van stress: niet meer tot rust komen, gejaagdheid, concentratievermindering, vergeetachtigheid, piekeren, besluiteloosheid, prikkelbaarheid, irritatie, somberheid, angst, niet meer kunnen genieten, lusteloosheid, desinteresse, onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen.
– Gedragsmatige symptomen van stress: minder presteren, meer fouten maken, chaotisch gedrag, uitbarstingen van woede of huilbuien, bijna ongevallen, meer roken, overmatig alcoholgebruik, toegenomen gebruik van slaap- kalmeringsmiddelen, vermijden van sociale contacten.

Psychosomatische behandeling
De psychosomatisch therapeut reikt u nieuwe en verrijkende mogelijkheden aan om u klacht, uw leven en uw gezondheid positief te beïnvloeden en de oorzaken van ongezonde stress aan te pakken. De psychosomatische therapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht en kwaliteit. Samen met u gaat de therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klacht(en).

De behandeling bestaat uit
– Therapeutische gesprekken, met als doel de problemen helder te krijgen, deze te verwerken, indien mogelijk op te lossen of beter te hanteren.
– Cognitieve gedragstherapie, waardoor u meer inzicht krijgt in uw gedachten, emoties en handelen en leert er beter mee om te gaan.
– Therapeutisch lichaamswerk, door middel van ontspannings- adem- en aandachtstraining en expressieoefeningen leert u weer in balans, tot rust en in uw kracht te komen.

Vergoeding en directe toegankelijkheid
Psychosomatische therapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Tot 18 jaar vanuit de basisverzekering en vanaf 18 jaar vanuit de aanvullende verzekering. U kunt rechtstreeks naar een psychosomatisch therapeut (directe toegankelijkheid), zonder verwijsbrief.

Uw psychosomatisch therapeut: Monique Kostwinder
Monique heeft na het afronden van haar HBO studie Oefentherapie Mensendieck in 2003 veel ervaring opgedaan in het behandelen van mensen met de meest uiteenlopende klachten.  Om deze ervaring aan te vullen is zij in 2011 begonnen aan de opleiding tot Psychosomatisch Oefentherapeut en heeft deze in 2013 afgerond. Sinds januari 2016 werkt zij bij TOBB te Heerhugowaard als psychosomatisch therapeut.