Slaapoefentherapie is er voor volwassen, jongeren en kinderen. Slapen is grotendeels gedrag. En wordt behandeld vanuit een 24-uursvisie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die er op volgt. Het is net als een puzzel van wel 1000 stukjes. De slaapoefentherapeut gaat samen met u op zoek naar welke puzzelstukjes bij u zorgen dat u niet goed slaapt en/of niet uitgerust wakker wordt.

De therapie bestaat uit een aantal factoren:
1) Samen op zoek naar de oorzaak
2) Uitleg hoe slapen werkt (slaapeducatie)
3) Uitleg over wat bewezen wel en niet helpt bij goed slapen (slaap hygiene)
4) Diverse ontspanningsoefeningen
5) Het is altijd maatwerk. Samen kijken we wat er bij u of uw kind nodig is om weer beter te kunnen slapen

Inmiddels is de therapie wetenschappelijk onderbouwd.
In wetenschappelijke artikelen wordt het CGTi genoemd en als slaapoefentherapeuten kunnen we daar door praktijk oefeningen aan toevoegen.