Verwijzing en Kosten

Wordt de therapie vergoed?
Als u naast de basisverzekering ook aanvullend verzekerd bent, wordt de behandeling door alle zorgverzekeraars vergoed. Afhankelijk van welk aanvullend pakket u heeft bepaalt de hoeveelheid behandelingen die vergoed worden.

Heb ik een verwijzing van de huisarts/specialist nodig?
Sinds 1 juli 2008 heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. In verband hiermee volgen wij de wettelijke procedure. Er zal dan eerst een kort gesprek (screening) plaatsvinden om te beoordelen of u bij de oefentherapie op de juiste plek bent en of er redenen zijn dat het van belang is dat u eerst naar de huisarts gaat. Als blijkt dat oefentherapie Mensendieck voor u de juiste therapie is wordt een afspraak gemaakt en zal de therapie aanvangen.

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek
Soms is het voor de verwijzend arts niet helemaal duidelijk of oefentherapie Mensendieck een geschikte therapie is voor uw klacht. In dat geval kan de arts u eerst voor een eenmalig consult naar een oefentherapeut Mensendieck verwijzen. Tijdens zo´n consult doet de oefentherapeut Mensendieck een onderzoek op basis van de vraag van de arts en rapporteert de arts hierover. Dit onderzoek heet officieel het Eenmalig Oefentherapeutisch Onderzoek (Consult) en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar mits u een aanvullend pakket heeft.

Formulieren

Klachtenformulier
Betalingsvoorwaarden
Tarievenlijst